Dacon Services AS 3.12.2018

Tilbake

Publisert 30.04.2019

Kategori: Industri

Det ble ikke funnet avvik. Tilsynet er lukket.
Statens strålevern gjennomførte 03.12.2018 tilsyn hos Dacon Services AS i forbindelse med virksomhetens godkjenning for utøvelse av industriell radiografi. Det ble ikke avdekket avvik under tilsynet i forhold til det lovverket DSA forvalter. Tilsynssaken er avsluttet. Deler av tilsynsrapporten er unntatt offentlighet.

Dokumenter