Kiwa Teknologisk Institutt AS avd. Stavanger 14.05.2019

Tilbake

Publisert 12.09.2019, oppdatert 12.09.2019 12:57

Kategori: Industri

Det ble ikke funnet avvik. Tilsynet er lukket.
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet gjennomførte 14.05.2019 tilsyn hos Kiwa Teknologisk Institutt AS avd. Stavanger i forbindelse med virksomhetens godkjenning for utøvelse av industriell radiografi. Det ble ikke avdekket avvik under tilsynet i forhold til det lovverket DSA forvalter. Tilsynssaken er avsluttet.

Dokumenter