Weld Integrity AS 15.05.2019

Tilbake

Publisert 12.09.2019

Kategori: Industri

Det ble ikke funnet avvik. Tilsynet er lukket.
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet gjennomførte 15.05.2019 tilsyn hos Weld Integrity AS i forbindelse med virksomhetens godkjenning for utøvelse av industriell radiografi. Det ble ikke avdekket avvik under tilsynet i forhold til det lovverket DSA forvalter. Tilsynssaken er avsluttet.

Dokumenter