Skip Navigation Links
Forside
Dagsverdier
Årsverdier
Logg inn


Tabellen gir målt UV-indeks og dose i enheter MED for valgt dag

Dato:  

DatoStasjon9-1111-1414-17Snitt9-1111-1414-17Sum
31/03/2020Andøya0,3   0,3   
31/03/2020Bergen0,40,9  0,31,2  
31/03/2020Finse1,12,6  0,93,3  
31/03/2020Kjeller1   0,8   
31/03/2020Landvik0,82  0,72,6  
31/03/2020Ny-Ålesund0,5   0,4   
31/03/2020Trondheim0,5   0,4   
31/03/2020Østerås12,2  0,92,8  
 
Kolonnene i tabellen viser:
  • Gjennomsnittlig UV-indeks for tidsintervallene 09-11, 11-14 og 14-17.
  • Gjennomsnittlig UV-indeks for alle intervallene, dvs. 09-17.
  • UV-dose gitt i MED for tidsintervallene 09-11, 11-14 og 14-17.
  • Sum dose i MED for alle intervallene, dvs. 09-17.