Atomhandlingsplanen

Norsk innsats for atomsikkerhet i Nordvest-Russland og Ukrainia har over mange år vært med på å redusere risikoen for atomulykker og radioaktiv forurensning i våre nærområder. Den norske innsatsen som er forankret i regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet og miljø, atomhandlingsplanen, har som mål å redusere risikoen for alvorlige ulykker og radioaktiv forurensning, og å hindre at radioaktivt og spaltbart materiale kommer på avveier. 
Atomhandlingsplanen finansieres av Utenriksdepartementet (UD). Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) forvalter tilskuddsmidlene og er fagdirektorat for UD.
 • Tilskudd fra handlingsplanen for atomsaker

  Tilskudd fra handlingsplanen for atomsaker

  Utenriksdepartementet (UD) har i belastningsfullmakt til Direktorat for strålevern og atomsikkerhet (DSA) delegert forvaltningen av tilskuddsmidler knyttet til regjeringens handlingsplan for atomsikkehet og miljø. DSA er dermed rette instans for søkn…

  Les mer »
 • Internasjonalt samarbeid

  Internasjonalt samarbeid

  Våpenkappløpet under den kalde krigen førte til produksjon av store mengder radioaktive materialer i det tidligere Sovjetunionen. En stor del av dette ble lagret under dårlige sikkerhetsmessige forhold, med fare for helse og miljø. Norge var først ut…

  Les mer »
 • Det sivile samfunn

  Det sivile samfunn

  Ikke-statlige miljøvernorganisasjoner spiller en sentral rolle på atomsikkerhetsområdet. Naturvernforbundets, Natur og Ungdoms og Bellonas arbeid med atomutfordringene i Nordvest-Russland utgjør et viktig bindeledd mellom myndigheter og befolkning.

  Les mer »
 • Ukraina

  Ukraina

  Tsjernobyl-ulykken i nåværende Ukraina i 1986 satte sikkerheten ved verdens atomkraftverk på dagsorden. I årene som fulgte tok Norge en aktiv rolle i det internasjonale atomsamarbeidet.

  Les mer »