Atomberedskap

Atomberedskapen er den beredskap vi har mot alle hendelser der et alvorlig utslipp av radioaktivitet kan forekomme. Den norske atomberedskapsorganisasjonen er opprettet for raskt å kunne etablere en effektiv, faglig basert og koordinert håndtering av alvorlige atomhendelser. I denne håndteringen spiller Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet en sentral og viktig rolle.
 • Atomberedskap

  Atomberedskap

  Atomberedskapen i Norge har utgangspunkt i erfaringene fra Tsjernobyl-ulykken i 1986, som er ansett som den verste atomhendelsen til dags dato.

  Les mer »
 • Jodtabletter ved atomulykker

  Jodtabletter ved atomulykker

  Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene. Du kan du kjøpe tablettene r…

  Les mer »
 • Distribusjon av jodtabletter til kommunene

  Distribusjon av jodtabletter til kommunene

  Jodtabletter er et aktuelt tiltak ved atomhendelser med utslipp av radioaktivt jod for å beskytte mot kreft i skjoldbruskkjertelen. Risikoen for slik kreft er størst hos barn, unge, gravide og ammende, men i spesielle situasjoner kan det også være ak…

  Les mer »
 • Daglig beredskap

  Daglig beredskap

  Direktoratet for strålevern og atomtryggleik (DSA) følgjer utviklinga i trusselbildet og overvakar kontinuerlig radioaktivitet i miljøet for å handtere kriser best mogleg.

  Les mer »