Publikasjoner

StrålevernRapport er Strålevernets serie for utredning, beskrivelser, analyser og evalueringer.

StrålevernInfo omhandler et aktuelt tema over 1-4 sider.

StrålevernHefte omfatter generell informasjon, råd og anbefalinger, normer og bestemmelser på strålevernområdet i Norge.

Veiledere til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veilederne finnes kun elektronisk.

Teknisk dokument er en teknisk/vitenskapelig serie med fokus på måleteknikk, dosevurderinger, kalibreringer og laboratorierutiner.

Andre publikasjoner: Ulike publikasjoner som er utgitt av Strålevernet eller andre.

Vis utvalg av publikasjoner

Type
År
Emne
  Tittel Emne Dato ▼ Last ned Type
+ StrålevernRapport 2018:11 Overvaking av radioaktivitet i omgivnadane 2017 Radioaktivitet i luft 04.12.2018 Last ned StrålevernRapport
  Rapporten omfatter beskrivelse og resultater fra Strålevernets RADNETT-, luftfilter-, og nedbørstasjoner og fra Sivilforsvarets målelag i 2017.
+ Samfunnskostnader forbundet med hudkreft Solarium 25.09.2018 Last ned Andre publikasjoner
  Statens strålevern utreder tiltak mot det økende antall hudkrefttilfeller i Norge og har bedt Oslo Economics om å belyse samfunnskostnadene forbundet med disse kreftformene. Formålet med oppdraget har vært å gi anslag for samfunnskostnadene i dag og hvordan disse kan tenkes å utvikle seg i årene fremover. Dette notatet er utarbeidet av Oslo Economics ved Erik Magnus Sæther og Ivar Sønbø Kristiansen med Christoffer Bugge som prosjektleder. Arbeidet ble gjennomført våren 2018.
+ Strategiutkast_ forebygging av hudkreft Solarium 24.09.2018 Last ned Andre publikasjoner
  Strategien skal bidra til å redusere veksten i forekomst av hudkreft i Norge med 25 % innen 2040 sammenlignet med 2018.
+ Ansvarsforhold: Atomberedskap og redningsaksjoner Atomberedskap 18.09.2018 Last ned StrålevernHefte
  Heftet beskriver ansvarsforhold mellom Kriseutvalget for atomberedskap og den norske redningstjenesten, samarbeidet i det løpende beredskapsarbeidet og i forbindelse med håndtering av hendelser. Heftet er en revisjon av tidligere beskrivelse av ansvarsforhold og samarbeid fra 2000, sist revidert i 2007.
+ StrålevernRapport 2018:10 Endringer i trusselbildet Atomberedskap 14.09.2018 Last ned StrålevernRapport
  Det har vært endringer i trusselbildet de siste årene som gir nye utfordringer for det videre arbeidet med norsk atomberedskap.
+ Sommerovervåkningsrapport 2 2018 Radioaktivitet i miljøet 12.09.2018 Last ned Andre publikasjoner
 
+ StrålevernRapport 2018:9 Radioaktivitet i utmarksbeitende dyr 2017 Radioaktivitet i miljøet 22.08.2018 Last ned StrålevernRapport
  Rapporten oppsummerer resultater fra overvåkning av cesium-137 i kjøtt og melk fra utmarksbeitende dyr fra juni til september 2017. Overvåkningen skjer som følge av det radioaktive nedfallet i Norge etter Tsjernobyl-ulykken i 1986.
+ StrålevernInfo 08-2018 - 10 years of cooperation between NRPA and regulatory authorities in Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan Uran 15.08.2018 Last ned StrålevernInfo
  The Norwegian Radiation Protection Authority has successively cooperated with its sister organizations in Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan for over 10 years in relation to regulatory enhancement for nuclear safety and radiation protection.
+ Sommerovervåkingsrapport nr. 1 2018 Husdyr 23.07.2018 Last ned Publikasjoner
 
+ StrålevernRapport 2018:7 Tiltak mot radon i eksisterende boliger Radon 26.06.2018 Last ned StrålevernRapport
  Rapporten oppsummerer en workshop Statens strålevern og Direktoratet for byggkvalitet arrangerte. Hensikten var å samle deltakere fra myndigheter, bransje og interesseorganisasjoner, og diskutere forslag som kan bidra til å gjøre det enklere for boligeiere å gjøre radontiltak.