Publikasjoner

DSA-rapport (tidligere StrålevernRapport) er DSAs serie for utredning, beskrivelser, analyser og evalueringer.

DSA-info (tidligere StrålevernInfo) omhandler et aktuelt tema over 1-4 sider.

DSA-hefte (tidligere StrålevernHefte) omfatter generell informasjon, råd og anbefalinger, normer og bestemmelser på strålevernområdet i Norge.

Veiledere til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veilederne finnes kun elektronisk.

Teknisk dokument er en teknisk/vitenskapelig serie med fokus på måleteknikk, dosevurderinger, kalibreringer og laboratorierutiner.

Andre publikasjoner: Ulike publikasjoner som er utgitt av DSA eller andre.

Vis utvalg av publikasjoner

Type
År
Emne
  Tittel Emne Dato ▼ Last ned Type
+ DSA-info 4:2019: Hendingar i 2019 Stråling i industri og forskning 22.03.2019 Last ned DSA-info
  I 2018 var det ingen alvorlege hendingar i Noreg, men det var nokre mindre hendingar som Strålevernet vart varsla om og handterte, blant anna kjelder på avvegar og innan medisinsk strålebruk. Ved fleire høver vart det målt svært små mengder radioaktivitet i lufta, men dei utgjorde ikkje nokon risiko for menneske eller miljø.
+ DSA-info 1:2019 Norwegian and Russian monitoring of radioactivity Radioaktivitet i luft 19.03.2019 Last ned DSA-info
  The Joint Norwegian-Russian monitoring programme “Investigation of marine environmental radioactive contamination of the Barents Sea area” was established in 2006. In later years, this programme has been expanded to also include cooperation on air monitoring as described here.
+ Teknisk dokument nr. 14 Faglige anbefalinger for nomenklatur for volumer i strålebehandling Stråleterapi 07.03.2019 Last ned Teknisk dokument
  Anbefaling for navneregler og navn for planlegging og dokumentasjon av målvolum, risikoorganer og andre strukturer i stråleterapi.
+ DSA-rapport 02-2019 Nasjonal UV- og hudkreftstrategi Sol og UV 04.03.2019 Last ned DSA-rapport
  Rapporten presenterer den nasjonale UV- og hudkreftstrategien, med mål om å redusere forekomst og dødelighet av hudkreft i Norge.
+ Dette bør du vite før du tar solarium Solarium 25.02.2019 Last ned Andre publikasjoner
  Informasjonsbrosjyre om risikoen ved bruk av solarium, informasjon om hudtyper m.m.
+ Advarselsplakat solarier Solarium 24.02.2019 Last ned Andre publikasjoner
 
+ DSA-rapport 01-2019 Varighet av radonreduserende tiltak i boliger 15 år etter tiltak Radon 21.02.2019 Last ned DSA-rapport
  Det ble gjennomført tiltak mot radon i over 1000 boliger under Nasjonal kreftplan i perioden 1999–2003 og gjennomsnittlig radonkonsentrasjon ble redusert med 60 %. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har fulgt opp et utvalg av boligene med nye målinger i 2010 og 2018 og denne rapporten viser hvor effektive tiltakene har vært over tid.
+ StrålevernRapport 2018:11 Overvaking av radioaktivitet i omgivnadane 2017 Radioaktivitet i luft 04.12.2018 Last ned StrålevernRapport
  Rapporten omfatter beskrivelse og resultater fra Strålevernets RADNETT-, luftfilter-, og nedbørstasjoner og fra Sivilforsvarets målelag i 2017.
+ Samfunnskostnader forbundet med hudkreft Solarium 25.09.2018 Last ned Andre publikasjoner
  Statens strålevern utreder tiltak mot det økende antall hudkrefttilfeller i Norge og har bedt Oslo Economics om å belyse samfunnskostnadene forbundet med disse kreftformene. Formålet med oppdraget har vært å gi anslag for samfunnskostnadene i dag og hvordan disse kan tenkes å utvikle seg i årene fremover. Dette notatet er utarbeidet av Oslo Economics ved Erik Magnus Sæther og Ivar Sønbø Kristiansen med Christoffer Bugge som prosjektleder. Arbeidet ble gjennomført våren 2018.
+ Strategiutkast_ forebygging av hudkreft Solarium 24.09.2018 Last ned Andre publikasjoner
  Strategien skal bidra til å redusere veksten i forekomst av hudkreft i Norge med 25 % innen 2040 sammenlignet med 2018.