Publikasjoner

DSA-rapport (tidligere StrålevernRapport) er DSAs serie for utredning, beskrivelser, analyser og evalueringer.

DSA-info (tidligere StrålevernInfo) omhandler et aktuelt tema over 1-4 sider.

DSA-hefte (tidligere StrålevernHefte) omfatter generell informasjon, råd og anbefalinger, normer og bestemmelser på strålevernområdet i Norge.

Veiledere til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veilederne finnes kun elektronisk.

Teknisk dokument er en teknisk/vitenskapelig serie med fokus på måleteknikk, dosevurderinger, kalibreringer og laboratorierutiner.

Andre publikasjoner: Ulike publikasjoner som er utgitt av DSA eller andre.

Vis utvalg av publikasjoner

Type
År
Emne
  Tittel Emne Dato ▼ Last ned Type
+ Sommerovervåkningsrapport nr. 2 2019 Husdyr 16.09.2019 Last ned Andre publikasjoner
 
+ Sommerovervåkningsrapport nr. 1 2019 Husdyr 18.07.2019 Last ned Andre publikasjoner
  Radioaktiv forurensning i dyr på utmarksbeite 2019. Overvåkningsmålinger – prognoser for slaktesesongen
+ DSA-hefte 1: Normativt dokument - Strålevernsertifisering av personer innen industriell radiografi Industriell radiografi 17.07.2019 Last ned DSA-hefte
  Heftet angir normen for strålevernsertifisering av personer innen industriell radiografi i Norge. Dokumentet beskriver de nødvendige kvalifikasjons-krav innen strålevern, og formalitetene i eksaminerings- og sertifiseringsprosessen. Dokumentet er et bransje-omforent dokument utarbeidet av Sertifiseringsutvalget for personell-sertifisering innen strålevern ved industriell radiografi som er underlagt Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving. Denne reviderte utgaven gjøres gjeldende fra 1. juli 2019.
+ Veileder 12 Veiledning om sterke laserpekere Laserpekere 01.07.2019 Last ned Veiledere
  Veilederen handler om krav til sterke laserpekere klasse 3R, 3B og 4, og kravene til privatpersoner og virksomheter som bruker disse. Revidert mai 2016.
+ Nordic Guidelines Dose Reduction Røntgen 28.06.2019 Last ned Nordiske statements
 
+ Standpunkt solarier og vitamin D Sol og UV 28.06.2019 Last ned Andre publikasjoner
  En samlet gruppe av helsemyndigheter og norske fagmiljøer er enige om at bruk av solarium er kreftfremkallende. Bruk av solarium er en uegnet kilde til vitamin D.
+ Råd om solbeskyttelse til sommerskoler UV-stråling 21.06.2019 Last ned Andre publikasjoner
  Hvert år er mange barn på sommerskoler med spennende aktiviteter ute som fotball og seiling. UV-strålene fra sola er på sitt sterkeste på denne tiden av året og barna kan bli solbrente.
+ DSA-rapport 07-2019 Bruk av stråling i kiropraktorvirksomheter Røntgen 20.06.2019 Last ned DSA-rapport
  En kartlegging av bruk av stråling i kiropraktor-virksomheter. Virksomheter med eget røntgen-apparat tar bilde av en større andel av pasientene sine, sammenliknet med andelen av pasienter som blir henvist til røntgen fra virksomheter uten eget røntgenapparat. Bruk av ultralyd er økende.
+ DSA-info 08-2019 IRRS i Norge Atomsikkerhet og kjernekraft 16.06.2019 Last ned DSA-info
  Norge har invitert det internasjonale atomenergibyrået IAEA til å gjennomføre en vurdering av norske myndigheters infrastruktur og regelverk innenfor kjernesikkerhet, strålevern og håndtering av radioaktivt avfall.
+ Veileder 8: Veileder for bruk av optisk stråling til behandling Laser og lys 13.06.2019 Last ned Veiledere