Laboratoriene

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har laboratorier for måling av optisk stråling, radioaktivitet og for kalibrering av detektorer for dosimetri innen strålevern og medisinsk strålebruk. Våre målinger kvalitetssikres gjennom deltagelse i sammenligningsmålinger der våre resultater sammenlignes med andre laboratorier rundt i Europa. Det er viktig for DSA å ha høy målekompetanse både for å kunne gjennomføre kartlegging av strålingsnivåer i samfunnet og miljøet, i beredskapssammenheng og for å vurdere kvaliteten på andres resultater. Vi har et nasjonalt ansvar i å bistå myndigheter og være rådgivende organ for befolkningen og næringslivet.


 • Laboratoriene på Nordområdeseksjonen

  Laboratoriene på Nordområdeseksjonen

  Nordområdeseksjonens laboratorier består av en rekke avanserte instrumenter som måler radioaktivitet i prøver med alfa-, beta- og gammaemitterende nuklider.

  Les mer »
 • Beredskapslaboratoriet

  Beredskapslaboratoriet

  Beredskapslaboratoriet ved Direktoratet for strålevern og atomtryggleik (DSA) har som oppgåve å sørgje for at det finst instrumentering, kompetanse og prosedyrar for å bestemme strålingsnivå, aktivitet og andre typar av oppgåver som er nødv…

  Les mer »
 • Miljølaboratoriet

  Miljølaboratoriet

  Direktoratet for strålevern og atomtryggleik (DSA) sine miljølaboratorium har gode lokale med eigna instrumentering for å utføre målingar av ei rekkje forskjellige typar radioaktive stoff.

  Les mer »
 • Dosimetrilaboratoriet

  Dosimetrilaboratoriet

  Dosimetrilaboratoriet på Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) skal dekke vårt nasjonale dosimetri behov innen stråleterapi, røntgendiagnostikk og strålevern. Vi yter kalibreringstjenester og er det eneste i sitt slag i Norge. Vi tar ogs…

  Les mer »