Radon

Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er. I skoler, barnehager og utleieboliger, som er omfattet av strålevernforskriften, stilles det bindende krav til radonnivåene. Når det gjelder andre bygninger, anbefaler Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) at de skal ha så lave radonnivåer som praktisk mulig og innenfor anbefalte grenseverdier.

Det er enkelt å måle radon, og dersom radonnivåene skulle vise seg å være for høye, finnes det effektive radonreduserende tiltak.

I tillegg til å forvalte radonkravene i strålevernforskriften, er det DSA oppgave å ha kunnskap om og oversikt over radoneksponeringen til befolkningen, og å veilede myndigheter, kommuner og publikum.

 • Tiltak mot radon i inneluft

  Tiltak mot radon i inneluft

  Har du målt radonnivåer over 100 Bq/m3 i boligen din, bør du gjøre tiltak for å redusere nivået. Radonnivået bør være så lavt som praktisk mulig og alltid under 200 Bq/m3. Ved å gjøre radontiltak vil nivået kunne reduseres vesen…

  Les mer »
 • Radon i utleieboliger

  Radon i utleieboliger

  Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i utleieboliger. Bare en radonmåling kan avsløre om en utleiebolig har et radonproblem.

  Les mer »
 • Måling av radon i boliger

  Måling av radon i boliger

  Vi anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt. Å måle radon er både enkelt og rimelig. Det er umulig å forutsi om akkurat din bolig har et radonproblem. Den eneste måten å finne det ut på, er å måle. I boligblokker kan det være tilstrekkelig å …

  Les mer »
 • Radon i skoler og barnehager

  Radon i skoler og barnehager

  Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i skoler og barnehager. Bare en radonmåling kan avsløre om en bygning har et radonproblem.

  Les mer »