Skjemaer

Her finnes skjemaer for:

  • søknad om godkjenning etter forskrift om strålevern og bruk av stråling
  • melding av enkelte typer strålekilder som ennå ikke inngår i Strålevernets elektroniske meldesystem
  • søknad om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene (Atomhandlingsplanen)
  • veiledning til søknad om tillatelse til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall 

Strålevernets meldesystem for strålekilder

  Tittel ▲ Emne Dato Bokmål Nynorsk
+ Bestilling av kalibrering Dosimetrilaboratoriet 20.01.2020 Last ned Last ned
 
+ Bestillings-/endringsskjema persondosimetri Persondosimetri 10.02.2020 Last ned Last ned
 
+ Retningslinjer for søknad om tillatelse til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall Utslipp og avfall 17.09.2019 Last ned
 
+ Retningslinjer for årlig rapportering for virksomheter som håndterer radioaktivt avfall Utslipp og avfall 26.11.2019 Last ned
  Retningslinjer for årlig rapportering for virksomheter som håndterer radioaktivt avfall
+ Søknad om godkjenning - Anskaffelse og administrasjon av radioaktivt legemiddel eller stoff i forbindelse med medisinsk og veterinærmedisinsk diagnostikk og behandling (kat. E) Nukleærmedisin 25.11.2019 Last ned Last ned
 
+ Søknad om godkjenning - Bruk av Cone Beam CT innen odontologi (kat. G) Tannrøntgen 25.11.2019 Last ned Last ned
 
+ Søknad om godkjenning - strålebehandling av mennesker (kat. F) Stråleterapi 25.11.2019 Last ned Last ned
 
+ Søknad om godkjenning av bestrålingsvirksomhet (kat. B) Stråling i industri og forskning 25.11.2019 Last ned Last ned
  Skjema som kan benyttes ved søknad om bestrålingsvirksomhet ved bruk av blodbestrålingsanlegg.
+ Søknad om godkjenning av bruk av kapslede radioaktive kilder (kat. M) Stråling i industri og forskning 25.11.2018 Last ned Last ned
  All bruk av kapslede radioaktive strålekilder med aktivitet større enn 2 x 106 unntaksgrensen i strålevernforskriftens vedlegg krever godkjenning i henhold til § 8 bokstav m). Dette gjelder uansett bruksområde for kilden, med mindre bruken ikke er dekket opp av andre bruksområder som også krever godkjenning (f.eks. industriell radiografi eller loggevirksomhet).
+ Søknad om godkjenning av forhandlere av ioniserende strålekilder (kat. R) Stråling i industri og forskning 25.11.2019 Last ned Last ned
  I henhold til forskriftens § 8 r) skal forhandlere av ioniserende strålekilder godkjennes av Statens strålevern. (kat. R)