Skjemaer

Her finnes skjemaer for:

  • søknad om godkjenning etter forskrift om strålevern og bruk av stråling
  • melding av enkelte typer strålekilder som ennå ikke inngår i Strålevernets elektroniske meldesystem
  • søknad om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene (Atomhandlingsplanen)
  • veiledning til søknad om tillatelse til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall 

Strålevernets meldesystem for strålekilder

  Tittel ▲ Emne Dato Bokmål Nynorsk
+ Bestilling av kalibrering Dosimetrilaboratoriet 21.11.2013 Last ned Last ned
 
+ Bestillings-/endringsskjema persondosimetri Persondosimetri 24.01.2019 Last ned Last ned
 
+ Retningslinjer for søknad om tillatelse til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall Radioaktiv forurensning 05.04.2018 Last ned
  Retningslinjer for søknad om tillatelse til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall
+ Retningslinjer for årlig rapportering for virksomheter som håndterer radioaktivt avfall Utslipp og avfall 09.01.2014 Last ned
  Retningslinjer for årlig rapportering for virksomheter som håndterer radioaktivt avfall
+ Søknad om godkjenning - Anskaffelse og administrasjon av radioaktivt legemiddel eller stoff i forbindelse med medisinsk og veterinærmedisinsk diagnostikk og behandling (kat. E) Nukleærmedisin 24.10.2017 Last ned Last ned
 
+ Søknad om godkjenning - Bruk av Cone Beam CT innen odontologi (kat. G) Tannrøntgen 03.11.2017 Last ned Last ned
 
+ Søknad om godkjenning - strålebehandling av mennesker Stråleterapi 14.07.2017 Last ned Last ned
 
+ Søknad om godkjenning av bestrålingsvirksomhet (kat. B) Stråling i industri og forskning 28.06.2017 Last ned Last ned
  Skjema som kan benyttes ved søknad om bestrålingsvirksomhet ved bruk av blodbestrålingsanlegg.
+ Søknad om godkjenning av bruk av kapslede radioaktive kilder (kat. M) Stråling i industri og forskning 28.06.2017 Last ned Last ned
  All bruk av kapslede radioaktive strålekilder med aktivitet større enn 2 x 106 unntaksgrensen i strålevernforskriftens vedlegg krever godkjenning i henhold til § 8 bokstav m). Dette gjelder uansett bruksområde for kilden, med mindre bruken ikke er dekket opp av andre bruksområder som også krever godkjenning (f.eks. industriell radiografi eller loggevirksomhet).
+ Søknad om godkjenning av forhandlere av ioniserende strålekilder (kat. R) Stråling i industri og forskning 01.09.2017 Last ned Last ned
  I henhold til forskriftens § 8 r) skal forhandlere av ioniserende strålekilder godkjennes av Statens strålevern. (kat. R)