Tilsyn

Her finner du en oversikt over rapporter fra tilsyn Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har gjennomført.

Når tilsynet er lukket vil det komme opp en grå boks med teksten «tilsynet er lukket». Vi lukker tilsynet når virksomhetens praksis er tråd med regelverket, dvs. når eventuelle avvik er rettet.

Tilsyn Kategori Dato ▼
Rosenberg Worleyparsons AS, 13. mai 2019 Industri 19.07.2019
Ortopedisenteret AS 25. april 2019 Medisin 05.06.2019
Holger Hartmann AS 27.11.18 Industri 27.05.2019
Tilsyn Hudpoliklinikken Levanger mandag 11.12.2018 Medisin 30.04.2019
Tilsyn Kysthospitalet Hagevik mandag 3.09.2018 Medisin 30.04.2019
Baker Hughes Norge AS 15.05.2018 Industri 29.01.2019
Roxar Flow Measurement AS 14.05.2018 Industri 29.01.2019
Halliburton AS 16.05.2018 Industri 13.09.2018
ConocoPhillips Skandinavia AS 16.05.2018 Industri 13.09.2018
Schlumberger Norge AS 15.05.2018 Industri 17.08.2018