Tilsyn

Her finner du en oversikt over rapporter fra tilsyn Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har gjennomført.

Når tilsynet er lukket vil det komme opp en grå boks med teksten «tilsynet er lukket». Vi lukker tilsynet når virksomhetens praksis er tråd med regelverket, dvs. når eventuelle avvik er rettet.

Tilsyn Kategori Dato ▼
Weld Integrity AS 15.05.2019 Industri 12.09.2019
Kiwa Teknologisk Institutt AS avd. Stavanger 14.05.2019 Industri 12.09.2019
Kongsberg Subsea AS Avd. Stavanger, 14. mai 2019 Industri 29.08.2019
Medisinsk poliklinikk og dagbehandling K4, Nordlandssykehuset HF, 22. mai 2019 Medisin 29.07.2019
Rosenberg Worleyparsons AS, 13. mai 2019 Industri 19.07.2019
Ortopedisenteret AS 25. april 2019 Medisin 05.06.2019
Holger Hartmann AS 27.11.18 Industri 27.05.2019
Dacon Services AS 3.12.2018 Industri 30.04.2019
NDT Nordic AS 26.11.2018 Industri 30.04.2019
Tilsyn Hudpoliklinikken Levanger mandag 11.12.2018 Medisin 30.04.2019