Tilsyn

Her finner du en oversikt over rapporter fra tilsyn Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har gjennomført.

Når tilsynet er lukket vil det komme opp en grå boks med teksten «tilsynet er lukket». Vi lukker tilsynet når virksomhetens praksis er tråd med regelverket, dvs. når eventuelle avvik er rettet.

Tilsyn Kategori Dato ▼
Statens vegvesen Øst - prosjekt E16 Eggemoen-Olum 02.09.2019 Industri 15.05.2020
Sykehuset Innlandet Gjøvik 10.-11. mars 2020 Medisin 12.05.2020
Aker BP ASA – Ula – 8-10.10.2019 Miljø 21.04.2020
Mar-Kem AS 21.10.2019 Industri 21.04.2020
Øst Inspeksjon AS, 18.10.2019 Industri 20.04.2020
Institutt for energiteknikk på Kjeller og i Himdalen 19.06.2019 Nukleær 19.03.2020
Bodø Tannlegesenter 16.12.2019 Medisin 28.01.2020
Midt-Norge Industrirøntgen AS 25.10.2019 Industri 21.01.2020
Aker Solutions AS avd. Stavanger 19.06.2019 Industri 21.01.2020
Senior Inspection AS 15.10.2019 Industri 16.01.2020