Tilsyn

Her finner du en oversikt over rapporter fra tilsyn Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har gjennomført.

Når tilsynet er lukket vil det komme opp en grå boks med teksten «tilsynet er lukket». Vi lukker tilsynet når virksomhetens praksis er tråd med regelverket, dvs. når eventuelle avvik er rettet.

Tilsyn Kategori Dato ▼
Institutt for energiteknikk på Kjeller og i Himdalen 19.06.2019 Nukleær 19.03.2020
Bodø Tannlegesenter 16.12.2019 Medisin 28.01.2020
Midt-Norge Industrirøntgen AS 25.10.2019 Industri 21.01.2020
Aker Solutions AS avd. Stavanger 19.06.2019 Industri 21.01.2020
Senior Inspection AS 15.10.2019 Industri 16.01.2020
Finnmarkssykehuset HF, 7.-lO. oktober 2019 Medisin 10.01.2020
Stortorvet Tannhelsesenter, 5. april 2019 Medisin 10.01.2020
Oslo Tannlege AS, 2. april 2019 Medisin 10.01.2020
NDT Inspection AS 31.10.2019 Industri 18.12.2019
Universal-Control AS 15.1.2019 Industri 18.12.2019