Atomhandlingsplanen

Norsk innsats for atomsikkerhet i Nordvest-Russland og Ukrainia har over mange år vært med på å redusere risikoen for atomulykker og radioaktiv forurensning i våre nærområder. Den norske innsatsen som er forankret i regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet og miljø, atomhandlingsplanen, har som mål å redusere risikoen for alvorlige ulykker og radioaktiv forurensning, og å hindre at radioaktivt og spaltbart materiale kommer på avveier. 
Atomhandlingsplanen finansieres av Utenriksdepartementet (UD). Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) forvalter tilskuddsmidlene og er fagdirektorat for UD.