Publikasjoner

DSA-rapport (tidligere StrålevernRapport) er DSAs serie for utredning, beskrivelser, analyser og evalueringer.

DSA-info (tidligere StrålevernInfo) omhandler et aktuelt tema over 1-4 sider.

DSA-hefte (tidligere StrålevernHefte) omfatter generell informasjon, råd og anbefalinger, normer og bestemmelser på strålevernområdet i Norge.

Veiledere til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veilederne finnes kun elektronisk.

Teknisk dokument er en teknisk/vitenskapelig serie med fokus på måleteknikk, dosevurderinger, kalibreringer og laboratorierutiner.

Andre publikasjoner: Ulike publikasjoner som er utgitt av DSA eller andre.

Vis utvalg av publikasjoner

Type
År
Emne
  Tittel Emne Dato ▼ Last ned Type
+ DSA-info 05-2019 Tiltak for å redusere radon i boliger er effektive over tid Radon 26.03.2019 Last ned DSA-info
  Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har gjennomført nye målinger i boliger der det ble gjennomført tiltak mot radon for over 15 år siden.
+ DSA-rapport 01-2019 Varighet av radonreduserende tiltak i boliger 15 år etter tiltak Radon 21.02.2019 Last ned DSA-rapport
  Det ble gjennomført tiltak mot radon i over 1000 boliger under Nasjonal kreftplan i perioden 1999–2003 og gjennomsnittlig radonkonsentrasjon ble redusert med 60 %. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har fulgt opp et utvalg av boligene med nye målinger i 2010 og 2018 og denne rapporten viser hvor effektive tiltakene har vært over tid.
+ StrålevernRapport 2018:7 Tiltak mot radon i eksisterende boliger Radon 26.06.2018 Last ned StrålevernRapport
  Rapporten oppsummerer en workshop Statens strålevern og Direktoratet for byggkvalitet arrangerte. Hensikten var å samle deltakere fra myndigheter, bransje og interesseorganisasjoner, og diskutere forslag som kan bidra til å gjøre det enklere for boligeiere å gjøre radontiltak.
+ Protocol for radon measurements in schools and kindergartens Radon 28.08.2017 Last ned Publikasjoner
  Radon is a radioactive gas, which is continually produced from the element uranium which is present in the bedrock. Radon can enter buildings from the soil.
+ StrålevernInfo 4:2017 Tilsyn med radon i skoler Radon 12.06.2017 Last ned StrålevernInfo
  Vinteren 2016/17 gjennomførte over 100 kommuner tilsyn med radon i til sammen 470 skoler. En undersøkelse som Statens strålevern har gjort blant disse kommunene, viser at selv om mange har målt, kan én av fem kontrollerte skoler ikke dokumentere at radonnivået er tilfredsstillende.
+ StrålevernRapport 2017:3 Radon i nye boliger - kartlegging 2008 og 2016 Radon 27.01.2017 Last ned StrålevernRapport
  Rapporten viser at innføring av dagens bygningstekniske regelverk (TEK10) har hatt betydelig effekt med hensyn på radon i nye boliger, blant annet er gjennomsnittskonsentrasjonen halvert i eneboliger. Det er potensial for å redusere radonkonsentrasjonen i nye boliger ytterligere ved å få flere til å måle og aktivere radonsuget/-brønnen om nødvendig.
+ Veileder i tilsyn med radon i skoler, barnehager og utleieboliger Radon 16.06.2016 Last ned Veiledere
 
+ StrålevernRapport 2016:6 Kartlegging av radon på Svalbard og Jan Mayen Radon 08.06.2016 Last ned StrålevernRapport
  Denne rapporten gir en kortfattet presentasjon av resultatene fra en radonkartlegging i inneluft på Svalbard og Jan Mayen. Resultatene viser at radonnivåene her er lave. Målingene ble gjort med CR-39 sporfilmer, to i hver bolig. Kartleggingen ble utført i forbindelse med vurderingen om å gjøre strålevernforskriften gjeldende på Svalbard og Jan Mayen.
+ StrålevernRapport 2015:11 Stråledoser fra miljøet Radon 28.10.2015 Last ned StrålevernRapport
  Rapporten presenterer beregninger av gjennomsnittlige doser til befolkningen i Norge fra ioniserende stråling fra miljøet – dvs. fra radioaktive stoffer i luft og næringsmidler, samt eksternt fra omgivelsene. Rapporten inneholder også all informasjon om nivåer og metoder som ligger til grunn for beregningene
+ Måleprosedyre for radon i skoler og barnehager 2015 Radon 02.07.2015 Last ned Andre publikasjoner
  Måleprosedyren beskriver hvordan målinger i skoler og barnehager med styrt ventilasjon skal utføres i opptil to trinn.