Publikasjoner

DSA-rapport (tidligere StrålevernRapport) er DSAs serie for utredning, beskrivelser, analyser og evalueringer.

DSA-info (tidligere StrålevernInfo) omhandler et aktuelt tema over 1-4 sider.

DSA-hefte (tidligere StrålevernHefte) omfatter generell informasjon, råd og anbefalinger, normer og bestemmelser på strålevernområdet i Norge.

Veiledere til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veilederne finnes kun elektronisk.

Teknisk dokument er en teknisk/vitenskapelig serie med fokus på måleteknikk, dosevurderinger, kalibreringer og laboratorierutiner.

Andre publikasjoner: Ulike publikasjoner som er utgitt av DSA eller andre.

Vis utvalg av publikasjoner

Type
År
Emne
  Tittel Emne Dato ▼ Last ned Type
+ DSA-info 03:2020 UVC og korona UVC 06.04.2020 Last ned DSA-info
  Selv om studier så langt ikke er gjennomført på koronaviruset SARS-CoV-2, ligner det på andre kjente virus, og man kan anta at UVC-stråling inaktiverer også dette viruset etter maksimalt noen minutters direkte bestråling. UVC-stråling forårsaker akutte skader på hud og øyne, og ingen personer må utsettes for strålingen uten beskyttelse.
+ Veileder 13 - Veiledning om radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall fra petroleumsvirksomheten Radioaktivt avfall 03.04.2020 Last ned Veiledere
  Veilederen forklarer og utdyper krav i forurensningsloven og strålevernloven med tilhørende forskrifter, som vil ha betydning for håndtering av radioaktive stoffer i petroleumsvirksomheten. Dette omfatter blant annet reglene for utslipp, avfallsbehandling, lagring, deponering og eksport og import av radioaktivt avfall. Oppdatert april 2020.
+ Årsrapport 2019 25.03.2020 Last ned Andre publikasjoner
 
+ DSA-rapport 02:2020 Russian-Norwegian monitoring of radioactive contamination of ground-level air in the border areas – monitoring programs, methods and results Radioaktivitet i luft 11.02.2020 Last ned DSA-rapport
  Rapporten beskriver nasjonale metoder for luftovervåking av radioaktiv forurensing og hvilke overvåkingsprogrammer som er implementert i de grensenære områder mellom Norge og Russland.
+ DSA-info 02:2020 Naturlig radioaktivitet i uteluft i Fensbukta, Gruveåsen, Fen og Ulefoss Radioaktivitet i luft 11.02.2020 Last ned DSA-info
  Fensfeltet ved Ulefoss i Telemark har bergarter med forhøyede nivåer av naturlig radioaktivitet, men mye er dekket av istidsavsetninger. Unntak er Fensbukta og Gruveåsen, der disse bergartene er oppe i dagen.
+ Teknisk dokument 16: Faglige anbefalinger for inntegning av risikoorganer i CNS KVIST 10.02.2020 Last ned Teknisk dokument
  Faglige anbefalinger for inntegning av risikoorganer i CNS for bruk i stråleterapi; inntegningsveiledning og anbefalinger for bildeopptak og valg av risikoorganer.
+ DSA-rapport 01:2020 Radioaktivitet i utmarksbeitende dyr 2018 Radioaktivitet i miljøet 24.01.2020 Last ned DSA-rapport
  Rapporten oppsummerer resultater fra overvåkning av radioaktivitet i kjøtt og melk fra utmarksbeitende dyr i 2018. Soneinndeling for småfe viste at det var nødvendig med nedfôring i 20 kommuner fra fylkene Hedmark, Oppland, Trøndelag og Nordland.
+ DSA-info 01:2020 Radiografutdanningen 50 år Radiologi 24.01.2020 Last ned DSA-info
  Gjennom de siste femti årene har vi opplevd en rivende teknologisk og metodisk utvikling med strålebruk i mange samfunnssektorer, og spesielt innen medisinsk strålebruk.
+ Nasjonal hudkreftstrategi i korte trekk Sol og UV 20.01.2020 Last ned Andre publikasjoner
  Den nasjonale UV- og hudkreftstrategien skal styrke det forebyggende arbeidet mot hudkreft som gjøres av helsemyndighetene, helsetjenesten og kommunene.
+ DSA-info 10:2019 Kjernekraft i Europa Kjernekraftverk 31.12.2019 Last ned DSA-info
  I Europa er det 18 land som har kjernekraftverk i drift med totalt 182 reaktorer.