Publikasjoner

DSA-rapport (tidligere StrålevernRapport) er DSAs serie for utredning, beskrivelser, analyser og evalueringer.

DSA-info (tidligere StrålevernInfo) omhandler et aktuelt tema over 1-4 sider.

DSA-hefte (tidligere StrålevernHefte) omfatter generell informasjon, råd og anbefalinger, normer og bestemmelser på strålevernområdet i Norge.

Veiledere til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veilederne finnes kun elektronisk.

Teknisk dokument er en teknisk/vitenskapelig serie med fokus på måleteknikk, dosevurderinger, kalibreringer og laboratorierutiner.

Andre publikasjoner: Ulike publikasjoner som er utgitt av DSA eller andre.

Vis utvalg av publikasjoner

Type
År
Emne
  Tittel Emne Dato ▼ Last ned Type
+ Teknisk dokument nr. 14 Faglige anbefalinger for nomenklatur for volumer i strålebehandling Stråleterapi 07.03.2019 Last ned Teknisk dokument
  Anbefaling for navneregler og navn for planlegging og dokumentasjon av målvolum, risikoorganer og andre strukturer i stråleterapi.
+ DSA-rapport 02-2019 Nasjonal UV- og hudkreftstrategi Sol og UV 04.03.2019 Last ned DSA-rapport
  Rapporten presenterer den nasjonale UV- og hudkreftstrategien, med mål om å redusere forekomst og dødelighet av hudkreft i Norge.
+ Dette bør du vite før du tar solarium Solarium 25.02.2019 Last ned Andre publikasjoner
  Informasjonsbrosjyre om risikoen ved bruk av solarium, informasjon om hudtyper m.m.
+ Advarselsplakat solarier Solarium 24.02.2019 Last ned Andre publikasjoner
 
+ DSA-rapport 01-2019 Varighet av radonreduserende tiltak i boliger 15 år etter tiltak Radon 21.02.2019 Last ned DSA-rapport
  Det ble gjennomført tiltak mot radon i over 1000 boliger under Nasjonal kreftplan i perioden 1999–2003 og gjennomsnittlig radonkonsentrasjon ble redusert med 60 %. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har fulgt opp et utvalg av boligene med nye målinger i 2010 og 2018 og denne rapporten viser hvor effektive tiltakene har vært over tid.
+ StrålevernRapport 2018:11 Overvaking av radioaktivitet i omgivnadane 2017 Radioaktivitet i luft 04.12.2018 Last ned StrålevernRapport
  Rapporten omfatter beskrivelse og resultater fra Strålevernets RADNETT-, luftfilter-, og nedbørstasjoner og fra Sivilforsvarets målelag i 2017.
+ Samfunnskostnader forbundet med hudkreft Solarium 25.09.2018 Last ned Andre publikasjoner
  Statens strålevern utreder tiltak mot det økende antall hudkrefttilfeller i Norge og har bedt Oslo Economics om å belyse samfunnskostnadene forbundet med disse kreftformene. Formålet med oppdraget har vært å gi anslag for samfunnskostnadene i dag og hvordan disse kan tenkes å utvikle seg i årene fremover. Dette notatet er utarbeidet av Oslo Economics ved Erik Magnus Sæther og Ivar Sønbø Kristiansen med Christoffer Bugge som prosjektleder. Arbeidet ble gjennomført våren 2018.
+ Strategiutkast_ forebygging av hudkreft Solarium 24.09.2018 Last ned Andre publikasjoner
  Strategien skal bidra til å redusere veksten i forekomst av hudkreft i Norge med 25 % innen 2040 sammenlignet med 2018.
+ Ansvarsforhold: Atomberedskap og redningsaksjoner Atomberedskap 18.09.2018 Last ned StrålevernHefte
  Heftet beskriver ansvarsforhold mellom Kriseutvalget for atomberedskap og den norske redningstjenesten, samarbeidet i det løpende beredskapsarbeidet og i forbindelse med håndtering av hendelser. Heftet er en revisjon av tidligere beskrivelse av ansvarsforhold og samarbeid fra 2000, sist revidert i 2007.
+ StrålevernRapport 2018:10 Endringer i trusselbildet Atomberedskap 14.09.2018 Last ned StrålevernRapport
  Det har vært endringer i trusselbildet de siste årene som gir nye utfordringer for det videre arbeidet med norsk atomberedskap.