Publikasjoner

DSA-rapport (tidligere StrålevernRapport) er DSAs serie for utredning, beskrivelser, analyser og evalueringer.

DSA-info (tidligere StrålevernInfo) omhandler et aktuelt tema over 1-4 sider.

DSA-hefte (tidligere StrålevernHefte) omfatter generell informasjon, råd og anbefalinger, normer og bestemmelser på strålevernområdet i Norge.

Veiledere til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veilederne finnes kun elektronisk.

Teknisk dokument er en teknisk/vitenskapelig serie med fokus på måleteknikk, dosevurderinger, kalibreringer og laboratorierutiner.

Andre publikasjoner: Ulike publikasjoner som er utgitt av DSA eller andre.

Vis utvalg av publikasjoner

Type
År
Emne
  Tittel Emne Dato ▼ Last ned Type
+ StrålevernRapport 2018:7 Tiltak mot radon i eksisterende boliger Radon 26.06.2018 Last ned StrålevernRapport
  Rapporten oppsummerer en workshop Statens strålevern og Direktoratet for byggkvalitet arrangerte. Hensikten var å samle deltakere fra myndigheter, bransje og interesseorganisasjoner, og diskutere forslag som kan bidra til å gjøre det enklere for boligeiere å gjøre radontiltak.
+ StrålevernInfo 7:2018 No leakage from the sunken nuclear submarine K-159 Handlingsplanen for atomsaker 14.06.2018 Last ned StrålevernInfo
  In 2014 a joint Norwegian Russian expedition visited the site of the sunken nuclear submarine K-159 in the Barents Sea. No indication of any leakage from the reactor units of K-159 to the marine environment was detected.
+ StrålevernRapport 2018:8 Tilsyn ved Strålevernet 2012-2016 Tilsyn 31.05.2018 Last ned StrålevernRapport
  Tilsynsaktiviteten ved Strålevernet i perioden 2012-2016. Oversikt over tilsynsaktiviteter, samarbeidspartnere, funn og resultater. Strålevernets ulike tilsynsområder blir presentert.
+ Veileder 3: Veileder til solstudioinnehavere og virksomheter som tilbyr soling i solarium Solarium 31.05.2018 Last ned Veiledere
  Veilederen viser hvordan krav i strålevernloven og tilhørende forskrift kan oppfylles for de som driver solstudio eller på annen måte tilbyr soling i solarium. Dette gjelder blant annet tekniske krav til solariet, nødvendig informasjon til kunde, meldeplikt og krav til kompetanse og skriftlige prosedyrer. REVIDERT PER MAI 2016.
+ StralevernInfo 6:2018 Floating nuclear power plant Atomberedskap 07.05.2018 Last ned NRPA Bulletin
  Floating nuclear power plant to be transported along the Norwegian coast
+ StrålevernRapport 2018:6: Affecting the Assessment of Impacts of Disposal of Radioactive and Hazardous Waste Radioaktivt avfall 30.04.2018 Last ned NRPA Report
  Based on the identified need to develop coherent approaches applicable for radioactive and hazardous waste types, as well as to mixed waste such as NORM waste, a study to address the issues affecting the assessment of impacts of disposal of radioactive and hazardous waste was done internationally by members of the Bioprota forum. Details on key objectives, main findings and results of the study are given in this report.
+ StrålevernInfo 5:2018: Flytende kjernekraftverk fraktes langs norskekysten Atomberedskap 28.04.2018 Last ned StrålevernInfo
  Våren 2018 skal et flytende, russisk kjernekraftverk uten kjernebrensel om bord transporteres fra St. Petersburg til Murmansk. Der skal reaktorene fylles med brensel og testes før kraftverket fraktes videre til sitt bestemmelsessted i Pevek. Kystverket og Statens strålevern er i dialog med russiske myndigheter og vil følge transporten langs kysten.
+ Atomhandlingsplanen Atomhandlingsplanen 19.04.2018 Last ned Andre publikasjoner
  Atomsikkerhet og miljø. Regjeringens handlingsplan 2018-2022
+ Årsmelding 2017 Statens strålevern Statens strålevern 19.04.2018 Last ned Andre publikasjoner
  En oppsummering av fjoråret.
+ StrålevernRapport 2018:5 Ukrainian Regulatory Threat Assessment 2017 Atomhandlingsplanen 13.04.2018 Last ned StrålevernRapport
  This report reassess the main nuclear and radiation threats to safety and security in Ukraine from a regulatory perspective and identifies the current main challenges, threats and gaps in the Ukrainian regulatory framework.