Publikasjoner

DSA-rapport (tidligere StrålevernRapport) er DSAs serie for utredning, beskrivelser, analyser og evalueringer.

DSA-info (tidligere StrålevernInfo) omhandler et aktuelt tema over 1-4 sider.

DSA-hefte (tidligere StrålevernHefte) omfatter generell informasjon, råd og anbefalinger, normer og bestemmelser på strålevernområdet i Norge.

Veiledere til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veilederne finnes kun elektronisk.

Teknisk dokument er en teknisk/vitenskapelig serie med fokus på måleteknikk, dosevurderinger, kalibreringer og laboratorierutiner.

Andre publikasjoner: Ulike publikasjoner som er utgitt av DSA eller andre.

Vis utvalg av publikasjoner

Type
År
Emne
  Tittel Emne Dato ▼ Last ned Type
+ Veileder 8: Veileder for bruk av optisk stråling til behandling Laser og lys 13.06.2019 Last ned Veiledere
 
+ DSA-rapport 05-2019 Nasjonal tilsynskampanje med solarievirksomheter i 2017 Tilsyn 04.06.2019 Last ned DSA-rapport
  Rapporten presenterer resultater fra en tilsyns- kampanje med solarievirksomheter som DSA gjennomførte i samarbeid med landets kommuner i 2017.
+ DSA-rapport 03-2019 Stråleterapi trender Stråleterapi 20.05.2019 Last ned DSA-rapport
  Rapporten viser i hovedtrekk hvordan planleggings- og behandlingsaktivitet innen stråleterapi har utviklet seg over perioden 2001-2015 samt tilhørende data for personell og utstyr.
+ Årsmelding 2018 Statens strålevern 16.05.2019 Last ned Andre publikasjoner
  Et lite tilbakeblikk på 2018.
+ Veileder 9: Industrielle kontrollkilder Stråling i industri og forskning 07.05.2019 Last ned Veiledere
  Bruk av industrielle kontrollkilder krever kunnskap om stråling og strålevern. Denne veilederen viser hvordan generelle krav i strålevernforskriften kan oppfylles for dette bruksområdet. Dette gjelder krav til godkjenning, melding, bruk, kompetanse, internkontroll, beredskapsplaner, kildeoversikt, tekniske krav til utstyr, merking, lagring, avhending av radioaktive kilder, dosegrenser, produsenter, forhandlere m.m. Revidert mai 2019.
+ DSA-info Nukleærmedisinske undersøkelser og behandlinger i 2017 Nukleærmedisin 03.05.2019 Last ned DSA-info
  For 2017 ble det rapportert ca. 44 900 nukleærmedisinske undersøkelser og ca. 1600 nukleærmedisinske behandlinger ved norske sykehus. Antall nukleærmedisinske undersøkelser økte med 1,3 % fra 2016, mens antall nukleærmedisinske behandlinger sank med 0,9 %.
+ DSA-rapport 04-2019 Årsrapport med årsregnskap 2018 Statens strålevern 08.04.2019 Last ned DSA-rapport
 
+ DSA-info 7:2019: Felles norsk-russisk tokt til den sunkne atomubåten Komsomolets i Norskehavet Atomhandlingsplanen 05.04.2019 Last ned DSA-info
  Det er planlagt et felles norsk-russisk tokt til den sunkne russiske atomubåten Komsomolets i juli 2019, 30 år etter at den sank i Norskehavet med to torpedoer med atomstridshoder om bord. Russiske tokt har tidligere vist at det har vært utslipp av radioaktivitet fra reaktoren, og at ubåten har store skader.
+ DSA-bulletin 6:2019: Joint Norwegian-Russian expedition to the sunken nuclear submarine Komsomolets Atomhandlingsplanen 05.04.2019 Last ned DSA-info
  A joint Norwegian-Russian expedition will visit the sunken Russian nuclear submarine Komsomolets in the summer of 2019, 30 years after it sank in the Norwegian Sea while carrying two nuclear torpedoes. Previous Russian expeditions have shown that releases from the reactor have occurred and the submarine has suffered considerable damage.
+ Veileder 4: Veileder til solarieforhandlere og importører Solarium 05.04.2019 Last ned Veiledere
  Veilederen viser hvordan krav i strålevernloven og tilhørende forskrift kan oppfylles for forhandlere eller importører av solarier. Dette gjelder blant annet tekniske krav til solariet, meldeplikt og krav til kompetanse og skriftlige prosedyrer.