Publikasjoner

DSA-rapport (tidligere StrålevernRapport) er DSAs serie for utredning, beskrivelser, analyser og evalueringer.

DSA-info (tidligere StrålevernInfo) omhandler et aktuelt tema over 1-4 sider.

DSA-hefte (tidligere StrålevernHefte) omfatter generell informasjon, råd og anbefalinger, normer og bestemmelser på strålevernområdet i Norge.

Veiledere til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veilederne finnes kun elektronisk.

Teknisk dokument er en teknisk/vitenskapelig serie med fokus på måleteknikk, dosevurderinger, kalibreringer og laboratorierutiner.

Andre publikasjoner: Ulike publikasjoner som er utgitt av DSA eller andre.

Vis utvalg av publikasjoner

Type
År
Emne
  Tittel Emne Dato ▼ Last ned Type
+ Veileder 12 Veiledning om sterke laserpekere Laserpekere 01.07.2019 Last ned Veiledere
  Veilederen handler om krav til sterke laserpekere klasse 3R, 3B og 4, og kravene til privatpersoner og virksomheter som bruker disse. Revidert mai 2016.
+ Nordic Guidelines Dose Reduction Røntgen 28.06.2019 Last ned Nordiske statements
 
+ Standpunkt solarier og vitamin D Sol og UV 28.06.2019 Last ned Andre publikasjoner
  En samlet gruppe av helsemyndigheter og norske fagmiljøer er enige om at bruk av solarium er kreftfremkallende. Bruk av solarium er en uegnet kilde til vitamin D.
+ Råd om solbeskyttelse til sommerskoler UV-stråling 21.06.2019 Last ned Andre publikasjoner
  Hvert år er mange barn på sommerskoler med spennende aktiviteter ute som fotball og seiling. UV-strålene fra sola er på sitt sterkeste på denne tiden av året og barna kan bli solbrente.
+ DSA-rapport 07-2019 Bruk av stråling i kiropraktorvirksomheter Røntgen 20.06.2019 Last ned DSA-rapport
  En kartlegging av bruk av stråling i kiropraktor-virksomheter. Virksomheter med eget røntgen-apparat tar bilde av en større andel av pasientene sine, sammenliknet med andelen av pasienter som blir henvist til røntgen fra virksomheter uten eget røntgenapparat. Bruk av ultralyd er økende.
+ DSA-info 08-2019 IRRS i Norge Atomsikkerhet og kjernekraft 16.06.2019 Last ned DSA-info
  Norge har invitert det internasjonale atomenergibyrået IAEA til å gjennomføre en vurdering av norske myndigheters infrastruktur og regelverk innenfor kjernesikkerhet, strålevern og håndtering av radioaktivt avfall.
+ Veileder 8: Veileder for bruk av optisk stråling til behandling Laser og lys 13.06.2019 Last ned Veiledere
 
+ DSA-rapport 05-2019 Nasjonal tilsynskampanje med solarievirksomheter i 2017 Tilsyn 04.06.2019 Last ned DSA-rapport
  Rapporten presenterer resultater fra en tilsyns- kampanje med solarievirksomheter som DSA gjennomførte i samarbeid med landets kommuner i 2017.
+ DSA-rapport 03-2019 Stråleterapi trender Stråleterapi 20.05.2019 Last ned DSA-rapport
  Rapporten viser i hovedtrekk hvordan planleggings- og behandlingsaktivitet innen stråleterapi har utviklet seg over perioden 2001-2015 samt tilhørende data for personell og utstyr.
+ Årsmelding 2018 Statens strålevern 16.05.2019 Last ned Andre publikasjoner
  Et lite tilbakeblikk på 2018.