Publikasjoner

DSA-rapport (tidligere StrålevernRapport) er DSAs serie for utredning, beskrivelser, analyser og evalueringer.

DSA-info (tidligere StrålevernInfo) omhandler et aktuelt tema over 1-4 sider.

DSA-hefte (tidligere StrålevernHefte) omfatter generell informasjon, råd og anbefalinger, normer og bestemmelser på strålevernområdet i Norge.

Veiledere til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veilederne finnes kun elektronisk.

Teknisk dokument er en teknisk/vitenskapelig serie med fokus på måleteknikk, dosevurderinger, kalibreringer og laboratorierutiner.

Andre publikasjoner: Ulike publikasjoner som er utgitt av DSA eller andre.

Vis utvalg av publikasjoner

Type
År
Emne
  Tittel Emne Dato ▼ Last ned Type
+ DSA-info 01:2020 Radiografutdanningen 50 år Radiologi 24.01.2020 Last ned DSA-info
  Gjennom de siste femti årene har vi opplevd en rivende teknologisk og metodisk utvikling med strålebruk i mange samfunnssektorer, og spesielt innen medisinsk strålebruk.
+ Nasjonal hudkreftstrategi i korte trekk Sol og UV 20.01.2020 Last ned Andre publikasjoner
  Den nasjonale UV- og hudkreftstrategien skal styrke det forebyggende arbeidet mot hudkreft som gjøres av helsemyndighetene, helsetjenesten og kommunene.
+ DSA-info 10:2019 Kjernekraft i Europa Kjernekraftverk 31.12.2019 Last ned DSA-info
  I Europa er det 18 land som har kjernekraftverk i drift med totalt 182 reaktorer.
+ National UV and Skin Cancer Strategy Sol og UV 18.12.2019 Last ned DSA-rapport
  The report presents the national UV- and skin cancer strategy. The strategy’s aim is to reduce incidence and mortality from skin cancer in Norway. The strategy in its original form is published in Norwegian and as DSA report 2019: 02. This report presents a translated version of the strategy itself, without attachments.
+ Teknisk dokument nr 15: Iodine-131 and other medical radioisotopes in Fucus vesiculosus in the marine environment around Tromsøya and in sewage from the University Hospital of North Norway in Tromsø 11.12.2019 Last ned Teknisk dokument
 
+ DSA-rapport 08:2019 Implementation of the obligations of the Convention on Nuclear Safety in Norway Atomsikkerhet og kjernekraft 29.10.2019 Last ned DSA-rapport
  Norway has signed the Convention on Nuclear Safety and is therefore obliged to report on the status of the nuclear facilities in Norway every third year. This is Norway’s eighth report under the convention.
+ Nordic statement on sunbed use 2019 25.10.2019 Last ned Europeiske statements
 
+ DSA-info 09-2019 Nukleærmed undersøkelser og behandlinger 2018 Nukleærmedisin 09.10.2019 Last ned DSA-info
  Antall nukleærmedisinske undersøkelser er uendret fra 2017, mens antall nukleærmedisinske behandlinger sank med 19 %.
+ Sommerovervåkningsrapport nr. 2 2019 Husdyr 16.09.2019 Last ned Andre publikasjoner
 
+ Sommerovervåkningsrapport nr. 1 2019 Husdyr 18.07.2019 Last ned Andre publikasjoner
  Radioaktiv forurensning i dyr på utmarksbeite 2019. Overvåkningsmålinger – prognoser for slaktesesongen