Publikasjoner

DSA-rapport (tidligere StrålevernRapport) er DSAs serie for utredning, beskrivelser, analyser og evalueringer.

DSA-info (tidligere StrålevernInfo) omhandler et aktuelt tema over 1-4 sider.

DSA-hefte (tidligere StrålevernHefte) omfatter generell informasjon, råd og anbefalinger, normer og bestemmelser på strålevernområdet i Norge.

Veiledere til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veilederne finnes kun elektronisk.

Teknisk dokument er en teknisk/vitenskapelig serie med fokus på måleteknikk, dosevurderinger, kalibreringer og laboratorierutiner.

Andre publikasjoner: Ulike publikasjoner som er utgitt av DSA eller andre.

Vis utvalg av publikasjoner

Type
År
Emne
  Tittel Emne Dato Last ned Type ▲
+ Act on Radiation Protection and Use of Radiation Regelverk 24.01.2014 Last ned Andre publikasjoner
 
+ Advarselskilt for bruk ved elektromagnetiske felt Basestasjon 06.03.2014 Last ned Andre publikasjoner
  Plakat for bruk ved antenner for mobilkommunikasjon.
+ Advarselsplakat solarier Solarium 24.02.2019 Last ned Andre publikasjoner
 
+ Alunskiferkart Radon 08.04.2015 Last ned Andre publikasjoner
  for vurdering av hensynssoner for radon i henhold til plan- og bygningsloven
+ Alunskiferkart Radon 15.06.2015 Last ned Andre publikasjoner
  Veiledning til alunskiferkart fra Norges geologiske undersøkelse og Statens strålevern
+ Atomberedskap: Hvordan skal jeg forholde meg ved en atomhendelse? Atomberedskap 27.08.2008 Last ned Andre publikasjoner
 
+ Atomhandlingsplanen Atomhandlingsplanen 19.04.2018 Last ned Andre publikasjoner
  Atomsikkerhet og miljø. Regjeringens handlingsplan 2018-2022
+ Bolig nær høgspentanlegg (nynorsk) Strøm og høyspent 02.05.2017 Last ned Andre publikasjoner
  Informasjon om magnetfelt frå høgspentanlegg.
+ Bolig nær høyspenningsanlegg (bokmål) Strøm og høyspent 13.03.2017 Last ned Andre publikasjoner
  Denne brosjyren inneholder oppdaterte opplysninger om magnetiske felt fra høyspenningsanlegg, mulige helsevirkninger ved å bo og oppholde seg nær høyspenningsanlegg, gjeldende regelverk og etablert forvaltningspraksis.
+ Brochure: What should I do in case of a nuclear event? Atomberedskap 29.08.2008 Last ned Andre publikasjoner