Skjemaer

Her finnes skjemaer for:

  • søknad om godkjenning etter forskrift om strålevern og bruk av stråling
  • melding av enkelte typer strålekilder som ennå ikke inngår i Strålevernets elektroniske meldesystem
  • søknad om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene (Atomhandlingsplanen)
  • veiledning til søknad om tillatelse til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall 

Strålevernets meldesystem for strålekilder

  Tittel ▼ Emne Dato Bokmål Nynorsk
+ Veileder til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet og miljø Atomhandlingsplanen 10.01.2019 Last ned
 
+ Tilskuddsordningen - søknad om tilskudd DSA Atomhandlingsplanen 10.01.2019 Last ned Last ned
 
+ Tilskuddsordningen - skjema for sluttrapportering Atomhandlingsplanen 10.01.2019 Last ned Last ned
 
+ Tilskuddsordningen - rapporteringsskjema DSA Atomhandlingsplanen 10.01.2019 Last ned Last ned
 
+ Søknad om godkjenning for industriell radiografi (kat. A) Stråling i industri og forskning 28.06.2017 Last ned Last ned
  Både virksomheter som skal utøve industriell radioagrafi og virksomheter som skal utføre vedlikehold av radiografiutstyr er underlagt krav om godkjenning under § 8 bokstav a) i forskrift om strålevern og bruk av stråling.
+ Søknad om godkjenning for importører og produsenter av kosmetiske solarium Solarium 09.01.2018 Last ned Last ned
 
+ Søknad om godkjenning for bruk av åpne kilder til sporundersøkelser utenfor laboratorium (kat. L) Stråling i industri og forskning 28.06.2017 Last ned Last ned
  Bruk av åpne radioaktive kilder til sporundersøkelser utenfor laboratorium krever godkjenning fra Statens strålevern i henhold til forskriftens § 8 bokstav l). I slike undersøkelser brukes radioaktivt sporstoff til kartlegging av dynamiske egenskaper eller lekkasjetesting utenfor laboratorium. Eksempler på dette er grunnvannsundersøkelser, lekkasjetesting av rørsystemer og offshoreundersøkelser for kartlegging av strømningsforhold i oljereservoar.
+ Søknad om godkjenning av virksomheter for omfattende, ikke-medisinsk forskningsmessig strålebruk (kat. D) Stråling i industri og forskning 28.06.2017 Last ned Last ned
  Forskningsmessig strålebruk vil særlig være aktuelt på større forskningsinstitusjoner som universiteter og høgskoler, samt andre større virksomheter med forskningsaktiviteter der det brukes stråling i flere laboratorier og til flere formål. Krav om godkjenning gjelder all bruk av ioniserende strålekilder i forskningssammenheng, som bruk av åpne radioaktive kilder, kapslede radioaktive kilder, røntgenapparater o.l. Krav om godkjenning gjelder ikke bruk av ioniserende stråling i undervisning eller rutinemessig analyse.
+ Søknad om godkjenning av røntgen innen kiropraktikk (kat. G) Røntgen 16.11.2017 Last ned Last ned
 
+ Søknad om godkjenning av medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur (kat G og S) Røntgen 24.10.2017 Last ned Last ned