Skjemaer

Her finnes skjemaer for:

  • søknad om godkjenning etter forskrift om strålevern og bruk av stråling
  • melding av enkelte typer strålekilder som ennå ikke inngår i Strålevernets elektroniske meldesystem
  • søknad om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene (Atomhandlingsplanen)
  • veiledning til søknad om tillatelse til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall 

Strålevernets meldesystem for strålekilder

  Tittel Emne ▲ Dato Bokmål Nynorsk
+ Tilskuddsordningen - rapporteringsskjema DSA Atomhandlingsplanen 10.01.2019 Last ned Last ned
 
+ Tilskuddsordningen - skjema for sluttrapportering Atomhandlingsplanen 10.01.2019 Last ned Last ned
 
+ Tilskuddsordningen - søknad om tilskudd DSA Atomhandlingsplanen 10.01.2019 Last ned Last ned
 
+ Veileder til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet og miljø Atomhandlingsplanen 10.01.2019 Last ned
 
+ Bestilling av kalibrering Dosimetrilaboratoriet 20.01.2020 Last ned Last ned
 
+ Søknad om godkjenning av laser klasser 3R, 3B, 4, brukt som laserpeker Laser og lys 01.01.2017 Last ned Last ned
  Laserpekere av klasse 3R, 3B og 4, krever godkjenning fra Strålevernet.
+ Søknad om godkjenning - Anskaffelse og administrasjon av radioaktivt legemiddel eller stoff i forbindelse med medisinsk og veterinærmedisinsk diagnostikk og behandling (kat. E) Nukleærmedisin 25.11.2019 Last ned Last ned
 
+ Bestillings-/endringsskjema persondosimetri Persondosimetri 10.02.2020 Last ned Last ned
 
+ Søknad om godkjenning av medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur (kat G og S) Røntgen 26.11.2019 Last ned Last ned
 
+ Søknad om godkjenning av røntgen innen kiropraktikk (kat. G) Røntgen 26.11.2019 Last ned Last ned