Sol og UV

Sola gir oss liv og energi. Men solstrålene kan også være skadelige på lang og kort sikt. UV-strålingen varierer med hvor høyt sola står på himmelen, dvs. hvor man befinner seg, tidspunkt på dagen og når på året det er, tykkelsen på sky- og ozonlaget, og refleksjon fra sjø og snø. Sola i tropiske strøk er omtrent dobbelt så sterk som sommersola i Sør-Norge.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet jobber for å forebygge negative effekter av UV-eksponering, og overvåker UV-strålingen i Norge bla. ved å drifte et nettverk av 9 UV-stasjoner rundt i landet.

Sjekk UV akkurat nå.