Tilsyn

Her finner du en oversikt over rapporter fra tilsyn Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har gjennomført.

Når tilsynet er lukket vil det komme opp en grå boks med teksten «tilsynet er lukket». Vi lukker tilsynet når virksomhetens praksis er tråd med regelverket, dvs. når eventuelle avvik er rettet.

Tilsyn Kategori Dato ▼
Finnmarkssykehuset HF, 7.-lO. oktober 2019 Medisin 10.01.2020
Stortorvet Tannhelsesenter, 5. april 2019 Medisin 10.01.2020
Oslo Tannlege AS, 2. april 2019 Medisin 10.01.2020
NDT Inspection AS 31.10.2019 Industri 18.12.2019
Universal-Control AS 15.1.2019 Industri 18.12.2019
Sandnes NDT Service AS, 14. mai 2019 Industri 02.12.2019
Weld Integrity AS 15.05.2019 Industri 12.09.2019
Kiwa Teknologisk Institutt AS avd. Stavanger 14.05.2019 Industri 12.09.2019
Kongsberg Subsea AS Avd. Stavanger, 14. mai 2019 Industri 29.08.2019
Medisinsk poliklinikk og dagbehandling K4, Nordlandssykehuset HF, 22. mai 2019 Medisin 29.07.2019