Tilsyn

Her finner du en oversikt over rapporter fra tilsyn Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har gjennomført.

Når tilsynet er lukket vil det komme opp en grå boks med teksten «tilsynet er lukket». Vi lukker tilsynet når virksomhetens praksis er tråd med regelverket, dvs. når eventuelle avvik er rettet.

Tilsyn Kategori Dato ▼
Tilsyn Kysthospitalet Hagevik mandag 3.09.2018 Medisin 30.04.2019
Baker Hughes Norge AS 15.05.2018 Industri 29.01.2019
Roxar Flow Measurement AS 14.05.2018 Industri 29.01.2019
Halliburton AS 16.05.2018 Industri 13.09.2018
ConocoPhillips Skandinavia AS 16.05.2018 Industri 13.09.2018
Schlumberger Norge AS 15.05.2018 Industri 17.08.2018
Aker Solutions AS avd. Stavanger 14.05.2018 Industri 17.08.2018
Sykehuset Vestfold HF, Radiologisk avdeling, 15.06-2018 Medisin 05.08.2018
Sykehuset Telemark HF 13. – 15. februar 2018 Medisin 04.06.2018
Forsvarets forskningsinstitutt 17. april 2018 Miljø 04.06.2018