Tilsyn

Her finner du en oversikt over rapporter fra tilsyn Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har gjennomført.

Når tilsynet er lukket vil det komme opp en grå boks med teksten «tilsynet er lukket». Vi lukker tilsynet når virksomhetens praksis er tråd med regelverket, dvs. når eventuelle avvik er rettet.

Tilsyn ▲ Kategori Dato
AAK AS, 14. april 2015 Industri 19.05.2015
Akademiklinikken Stavanger Kosmetisk 21.04.2015
Akademiklinikken Trondheim Kosmetisk 21.04.2015
Aker BP ASA – Ula – 8-10.10.2019 Miljø 21.04.2020
Aker Solutions AS avd. Stavanger 14.05.2018 Industri 17.08.2018
Aker Solutions AS avd. Stavanger 19.06.2019 Industri 21.01.2020
Akershus universitetssykehus 23.10.2015 Medisin 21.12.2015
Akershus universitetssykehus HF, Nukleærmedisinsk seksjon Medisin 16.02.2015
Aksjonsuke ved 18 radiologiske virksomheter - 8.-15. november 2016 Medisin 13.02.2017
Aleris Helse AS 8.-10. mars 2016 Medisin 27.05.2016