Tilsyn

Her finner du en oversikt over rapporter fra tilsyn Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har gjennomført.

Når tilsynet er lukket vil det komme opp en grå boks med teksten «tilsynet er lukket». Vi lukker tilsynet når virksomhetens praksis er tråd med regelverket, dvs. når eventuelle avvik er rettet.

Tilsyn Kategori ▲ Dato
Aker Solutions AS avd. Stavanger 14.05.2018 Industri 17.08.2018
Aker Solutions AS avd. Stavanger 19.06.2019 Industri 21.01.2020
Apply Leirvik AS - 16.10.2015 Industri 20.11.2015
Avinor AS 20.12.2017 Industri 21.03.2018
Axess AS, 13. april 2015 Industri 19.05.2015
Baker Hughes Norge AS 15.05.2018 Industri 29.01.2019
Benor AS, 15. april 2015 Industri 19.05.2015
Bilfinger ved Herøya Industripark 22.09.2016 Industri 26.01.2017
BP Norge AS - Valhall Industri 14.11.2014
Certex Offshore Services AS, 14. april 2015 Industri 19.05.2015