Tilsyn

Her finner du en oversikt over rapporter fra tilsyn Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har gjennomført.

Når tilsynet er lukket vil det komme opp en grå boks med teksten «tilsynet er lukket». Vi lukker tilsynet når virksomhetens praksis er tråd med regelverket, dvs. når eventuelle avvik er rettet.

Tilsyn Kategori Dato ▲
Hjerteintervensjon Kardiologisk avdeling, Helse Stavanger HF Medisin 13.02.2014
Stråleterapiavdelingen på St.Olavs Hospital HF Medisin 01.04.2014
Kardiologisk laboratorium, Feiringklinikken AS. Medisin 28.04.2014
Systemrevisjon ved Institutt for energiteknikk Nukleær 29.04.2014
Nerliens Meszansky AS Industri 13.06.2014
Ulstein verft avd. Vanylven Industri 13.06.2014
Ulstein verft Industri 13.06.2014
Kleven verft Industri 13.06.2014
Institutt for energiteknikk Nukleær 24.06.2014
Haugesund sykehus, radiologisk eining Medisin 08.07.2014