Atomberedskap

Atomberedskapen er den beredskap vi har mot alle hendelser der et alvorlig utslipp av radioaktivitet kan forekomme. Den norske atomberedskapsorganisasjonen er opprettet for raskt å kunne etablere en effektiv, faglig basert og koordinert håndtering av alvorlige atomhendelser. I denne håndteringen spiller Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet en sentral og viktig rolle.
 • Varsling

  Varsling

   Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har en døgnoperativ vakttelefontjeneste for varsling om strålingsrelaterte hendelser eller ulykker: telefon: 67 16 26 00.

  Les mer »
 • Organisering av beredskapen

  Organisering av beredskapen

  Organiseringen av atomberedskapen i Norge er bygget opp rundt Kriseutvalget for atomberedskap. Kriseutvalget består av representanter fra sentrale myndigheter som har et spesielt ansvar i håndteringen av en atomhendelse. Det er Kriseutvalget som er a…

  Les mer »