Atomberedskap

Atomberedskapen er den beredskap vi har mot alle hendelser der et alvorlig utslipp av radioaktivitet kan forekomme. Den norske atomberedskapsorganisasjonen er opprettet for raskt å kunne etablere en effektiv, faglig basert og koordinert håndtering av alvorlige atomhendelser. I denne håndteringen spiller Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet en sentral og viktig rolle.